Zonta

Brugge

Sponsorformules

Publiciteit en sponsormogelijkheden:

Het evenement is een fundraising project m.a.w. de volledige opbrengst gaat naar de sociale
werken van Zonta Brugge.
Dit evenement wordt sterk gepromoot in Brugge en omstreken
• Persberichten naar plaatselijke media
• Op onze website en Facebook
• Voorstelling van het evenement aan andere service clubs, vrienden, familie en
kennissen.
• Uw publiciteit wordt vóór de aanvang van het concert en tijdens de receptie doorlopend
geprojecteerd.
• Iedere aanwezige ontvangt een mooi programmaboekje waarin alle sponsors worden
opgenomen. We rekenen op de aanwezigheid van 400 personen.

De publiciteitsmogelijkheden voor dit evenement zijn:
(telkens met een debetnota voor de verkoop van sponsoring i.v.m. fiscale aftrekbaarheid)
1. Publiciteit in kleur op de inkomkaarten: 250 € (hiervoor kunnen 4 sponsors ingeschreven
worden. Indien interesse, schrijf dan in vóór 31 augustus)
2. Publiciteit in kleur op de achterkant van programmaboekje: 350 €
3. 1/4 pagina publiciteit zwart/wit in het programmaboekje: 50 €
4. 1/2 pagina publiciteit zwart/wit in het programmaboekje (halve A5 pag) en projectie: € 80
5. 1 pagina publiciteit zwart/wit in het programmaboekje (A5 pagina) en projectie: € 160
6. Publiciteit zwart/wit binnenkant kaft voor- en achteraan: 250€
Indien u dat wenst, kan u op aanvraag uw inkomkaarten laten factureren met de sponsoring.
Ik zou graag …….. kaarten à 30 € laten factureren samen met de sponsoring.
Gelieve ons uw inschrijvingsformulier met publiciteitsgegevens (logo, visitekaartje e.d.) door
te sturen vóór 27 oktober 2017, met grote voorkeur in digitale vorm (pdf bestand). U kan
dit doen per mail naar kvs@sdke.be, of per post naar het onderstaand adres.
Wij geven u graag een persoonlijke toelichting bij de verschillende publiciteit- en
sponsormogelijkheden. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u geheel vrijblijvend, contact
opnemen met de verantwoordelijke die u hieronder vindt.

Uw contact
Katrien Vansteenbrugghe
Oud Strijderslaan 14
8200 Sint Andries Brugge

Uw publiciteitsgegevens mogen gemaild worden aan kvs@sdke.be .


Klik op onderstaande link om de overeenkomst af te printen.

sponsorovereenkomst 2017