Zonta

Brugge

Steunkaarten

Misschien kan u niet aanwezig zijn op de fundraising activiteit… en draagt u  Zonta Brugge en al de projecten van Zonta Brugge een warm hart toe, dan kan je toch nog een steunkaart aankopen voor de som van 10€.

Je kan ze bestellen bij alle leden van Zonta Brugge , of je kan ze online bestellen.

Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op bankrekening BE76 3800 3826 8995, Zonta International Club Brugge met vermelding Concert 2015. Van zodra wij uw betaling mogen ontvangen, en indien gewenst,  wordt er u een debetnota voor de verkoop van sponsoring i.v.m. fiscale aftrekbaarheid toegestuurd.

 

[iphorm id=”4″ name=”Bestelling Steunkaart Brahms Requiem .”]