Zonta

Brugge

Projecten

De ondersteunde projecten door Zonta Brugge in het biennium 2014-2015 waren

OEGANDA

In februari 2016 trekken we voor de zesde maal met Zonta naar Oost-Oeganda. Dagelijks worden tot 1000 patiënten verzorgd in dorpen, verspreid over de ‘outreach’. In een lokaal tropisch ziekenhuis wordt algemene en oogchirurgie uitgevoerd. Vooral liesbreuken en cataract zijn er frequent voorkomende en behandelbare aandoeningen. Brillen worden er aangepast en pijnlijke tanden vakkundig verwijderd.

Daarnaast worden twee duurzame projecten geïmplementeerd en aangeleerd:

Bij 2 lokale vrouwenorganisaties wordt een bijenkweek opgestart. De productie van honing zal een voedzame aanvulling bieden voor de vaak eenzijdige voeding. Groot voordeel hierbij is dat men hiervoor noch land in eigendom hoeft te hebben  noch afhankelijk is van toevoer van voeder.

Een tweede project focust op de installatie van solar cooking systemen in enkele scholen. Solar cooking is een zeer milieuvriendelijke wijze om voedsel op te warmen. Er dient geen hout noch houtskool ontgonnen te worden. Bodemerosie met de daaraan verbonden grondverschuivingen kunnen zo worden vermeden. Het rookvrij bereiden van voedsel bevordert tevens de gezondheid van de vrouw, die nu vaak uren in de rook van het brandend hout dient te staan

 

DE KABA – Brugge

De Kaba biedt betaalbare producten aan mensen die over een heel beperkt leefbudget beschikken. Kandidaten kunnen er enkel terecht op doorverwijzing. Met een winkelpasje kan de klant komen winkelen. Het maandbudget waarover de klant beschikt, is afhankelijk van de gezinssituatie. De sociale kruidenier is meer dan een winkel met lage prijzen, het is een ontmoetingsplaats aangeboden door de vereniging ’t Sas.

 

HET VLOT

Het Vlot is een therapeutisch dagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 12  jaar, met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige beperking.Het is een kleinschalige voorziening met plaats voor 15 kinderen.