Zonta

Brugge

Zonta Brugge

Zonta Brugge maakt deel uit van het grote  Zonta International. Dit is een niet gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in1919 in Buffalo,USA en is thans wereldwijd verspreid in 64 landen,met meer dan 1200 clubs en 32.000 leden. De organisatie is apolitiek en niet-confessioneel. Onze leden hebben zin voor verantwoordelijkheid, zijn beroepsactief en bekleden leidinggevende functies in diverse sectoren. Als vrijwilligers zetten wij ons op regionaal vlak zowel als op internationaal vlak in om de situatie van vrouwen te verbeteren.

Naast de internationale projecten worden jaarlijks ook tal van beurzen uitgereikt.

Ons DOEL is door samenwerking de economische onafhankelijkheid van de vrouw te verwezenlijken door

  • Door de situatie van vrouwen te verbeteren op wettelijk, politiek, economisch en professioneel vlak.
  • Door verbetering van de gezondheidszorg.
  • De wereld te sensibiliseren de vrede te handhaven.
  • Serviceprojecten te steunen die gelijke kansen voor vrouwen promoten.
  • Jonge vrouwen aan te moedigen in hun studie en vorming door het toekennen van beurzen.

 

zonta_1Zonta International is een NGO met algemeen consultatief statuut bii ECOSOC, en heeft verder internationaal adviserende bevoegdheid bij UNESCO, UNICEF,UNIFEM, ILO, UN Women, de Internationale Vrouwenraad en, op Europees vlak, bij de Raad van Europa.

zonta_2Zonta International heeft bovendien een permanente vertegenwoordiging bij deUNO in New York, Genève, Wenen en Parijs.

zonta_3Zonta International zag het levenslicht in 1919 te Buffalo, USA. Naam en logo zijn geïnspireerd op vijf Sioux tekens die samen kunnen geïnterpreteerd worden als symbool voor een groep vrouwen die zich loyaal ten dienste stellen om op een eerlijke en betrouwbare wijze hun doel te bereiken.

zonta_4Zonta International is apolitiek en niet confessioneel gebonden.

zonta_5Sinds de stichting is er een lange weg afgelegd en staat Zonta voor een internationale vereniging van meer dan 1200 clubs, actief in 67 landen. Zonta International is gevestigd in Chicago (USA), waar ook het internationaal bestuur vergadert. Op de tweejaarlijkse conventie kiest men de Raad van Bestuur. Hier worden ook de visie en de strategie voor de volgende twee jaar vastgelegd en rapporteert men over de werking.

Het verzamelen van fondsen gebeurt door het organiseren van speciale acties. De ingezamelde fondsen worden deels besteed aan lokale projecten, deels aan internationale projecten. De gekozen projecten bevorderen bij voorkeur het statuut van de vrouw.
De Zonta International Foundation beheert de fondsen voor de internationale service projecten en werkt nauw samen met UNICEFen UNIFEM.