Zonta

Brugge

Zonta Internationaal

Zonta International Board – ZIB

Zonta International wordt geleid door een democratisch verkozen team: de Zonta International Board die bestaat uit

  • 4 officers = de executive board: President, de President-Elect, de Vice-President en de Treasurer
  • EN zeven bestuurders.

De ZIB bepaalt het beleid en beheert de administratie uitgevoerd door een team personeelsleden.

Zonta International Committees – ZIC

De internationale comités spelen een belangrijke rol in het bereiken van de tweejaarlijkse doelstellingen opgesteld door de ZIB.
De ZIC voorzitters en comité leden voor het volgende biennium worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Zij worden geselecteerd door de President-Elect in samenspraak met de ZIB.

Zonta International Foundation – ZIF

De Zonta International Foundation werd opgericht om Zonta International te helpen bij het uitvoeren van haar doelstellingen. De ZIF beheert de fondsen bestemd voor de sociale projecten.

Districten

Ter vereenvoudiging van de administratie werd Zonta International wereldwijd verdeeld in 32 districten, zoals bepaald door de ZIB. Elk district wordt geleid door een District board, bestaande uit

  • 3 officers = executive board: een gouverneur, een luitenant-gouverneur en een penningmeester. Zij worden verkozen tijdens de tweejaarlijkse District conferentie.
  • En alle area-directors van het district, verkozen door de club presidenten tijdens een areameeting.
  • De secretaris wordt aangeduid door de gouverneur en heeft geen stemrecht.

De gouverneur assisteert de clubs en promoot de programma’s van Zonta International.

Zonta international is ingedeeld in 31 districten.

Zonta Brugge behoort toe aan district 27, deze is ingedeeld in 7 Area’s.

Zonta Brugge behoort tot Area 05: Belgium ( North-West)

Areas

Ter ondersteuning van het district kan een gouverneur haar clubs voorstellen het district te verdelen in areas. De betrokken clubs beslissen hierover met meerderheid van stemmen. Areas zijn dus een onderdeel van het district en vormen geen aparte entiteit binnen Zonta International.

Clubs

Zoals een district wordt elke club binnen Zonta beschouwd als een aparte entiteit. De clubs en de leden onderschrijven de principes van ZI en zetten zich in voor de verwezenlijking van de tweejaarlijkse doelstellingen, voorgesteld door de ZIB en goedgekeurd door de clubs tijdens de tweejaarlijkse conventie.
Clubs worden geleid door een clubbestuur dat bestaat uit 4 officers: een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 bestuurders. Zij nemen initiatieven en formuleren voorstellen die dan in clubverband worden besproken en beslist.